green textile

BAT

Projektets mål är att öka kompetens och förmåga att hantera större förändringar i efterfrågan på tjänster och produkter, hantera krav på ökad hållbarhet och implementera ett ekologiskt perspektiv i hela värdekedjan hos ett 50-tal småländska tillverkningsföretag.

Huvudstrategin är att ge företagens ledning och nyckelfunktioner insikt, kunskap och verktyg för att påbörja en grön industriell omställning och förnyelse utifrån de horisontella kriterierna genom:

  • Att skapa insikt och förmåga till snabbare gröna omställningar hos tillverkande företag och en förmåga att använda hållbarhetsperspektivet som ett strategiskt verktyg.
  • Att utveckla den strategiska kompetensen inom hållbarhetsfrågorna med fokus på det ekologiska perspektivet i hela värdekedjan från konstruktionsfasen (designa för ett cirkulärt materialflöde), materialval, processteknik till spårbarhet, sortering, återvinning och recirkulering.
  • Att öka kunskapen kring hur man kan stöpa om dagens affärsmodeller och strategier till att passa för nya cirkulära material- och produktionssystem inklusive en ökad delningsekonomi.
  • Att tillgängliggöra de forskningsresultat som finns kring cirkulerade material och klimatsmart tillverkningsteknik samt aktuell och kommande EU-lagstiftning (Green deal, Bref/BAT med mera) genom att öka kompetensen kring detta hos industrin.
  • Att öka kompetensen kring hur man klimatdeklarerar sina produkter, Environmental Product Declaration (EPD), där till exempel ett lågt Carbon footprint blir en avgörande urvalsparameter för miljömedvetna kunder.

Deltagande företag och dess medarbetare får genom projektet möjlighet att delta i aktiviteter så som seminarier, utbildningar och coachningsinsatser.

Tycker Ni att det låter intressant?

Är du som arbetsgivare eller vet någon i din organisation som är intresserad av att deltaga i projektet kan ni skriva ut och fylla i nedanstående avsiktsförklaring. I detta dokument finns mer information om projektet och vad avsiktsförklaringen innebär. Kontakta gärna oss för mer information kring projektets gång.

Upphandlingar

Vi kommer att upphandla externa resurser för att genomföra aktiviteter i projektet. Kontakta Maria Holmén för mer information.

Upphandlingarna publiceras nedan.

Projektet finansieras av ESF, Europeiska socialfonden, och medfinansieras av den privata sektorn.