Kl. 9-16

Workshop E-hälsa (2-dagars)

7 februari, Kl. 9-16
Plats: Campus Ljungby
14 februari Kl. 9-16
Plats: Campus Ljungby

Målgrupp: Chefer, vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och goda, nyfikna ambassadörer ute i verksamheterna.

Utifrån eHälsa 2025 och visionen om att bli bäst i världen på området har det nationellt startats ett antal olika initiativ kopplade till ehälsoområdet. Ett av dem har varit i Blekinge och där Karlskrona kommun varit en drivande tidig part i de nationella sammanhangen. Under senare år har det konstaterats att vi inte bara kan starta i gång initiativ utan att vi har rätt förutsättningar för att lyckas genomföra dem, vilket gör att många insatser strandar på vägen.
Vi behöver identifiera vilken process som dras i gång inom eHälsa

 • Är det ett digitalt alternativ till en analog lösning?
 • Är det en befintlig lösning som ska implementeras?
 • Är det en ny lösning som ska utvecklas (Innovation)?
  Alla tre alternativen behöver olika processer för att lyckas, därför behöver de förtydligas.
  Under dagarna går vi igenom olika begrepp inom området eHälsa såsom
 • Digitalisering för vård och omsorg
 • Välfärdsteknik
 • Förändringsledning
 • Innovation
  Vi tittar också på vilka förutsättningar som behövs för att lyckas med innovation genom modellen Innovation Impact, som visar på fem faktorer för att lyckas med Innovationsarbete, men kan mycket väl också användas i ett framgångsrikt förändringsarbete.

Utbildare: Peter & Partner, Lotta Clemence

Svartvitt porträtt Lotta

Lotta har mångårig erfarenhet av att utbilda människor inom olika områden, såsom Förändringsledning, Ledarskap, Innovation och Entreprenörskap. Lottas drivkraft är att få människor och organisationer att få ut det bästa av sig själva och få känna att det ni gör skapar värde och mening.