Kl. 9-16

Utbildning & workshop: Förbättringskunskap inom hälso – och sjukvård

17 januari kl. 9-16
Plats: Campus Ljungby

Målgrupp: Chefer och ledare, verksamhetsutvecklare

Förbättringskunskap – hur man kan driva förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård.

Kortare föreläsningar live varvas med grupparbete/diskussioner kring frågor som:

Vad är förbättringsarbete och vad innebär det i praktiken. Hur kan förbättringsarbete bli en naturlig del i den dagliga verksamheten. Hur blir en verksamhet öppen för förändring.

Syftet med workshopen är att stärka deltagarna att leda och/eller vara en del i ett förändringsarbete.