13:00-16:00

Mässa: Digital hjälp i vardagen

16 februari kl. 13-16

Projekt Kompetenslyft Välfärd, på Campus Ljungby arbetar för att kompetensutveckla personal inom vård-och omsorg inom e-hälsa och digitalisering.

Som ett led i detta projekt vill anordna en campusmässa med fokus på digitala hjälpmedel i vardagen. Målgruppen är seniorer, personer med funktionshinder, gode män, personal inom hemtjänst, LSS och rehab bland annat.