13.00

Kursstart Agilt ledarskap 3hp

Vill du bli en tydligare och mer engagerad ledare i en tid med mycket förändringar, där ändrade förutsättningar är vardagsmat? I kursen agilt ledarskap identifieras de verktyg som behövs för att bli en coach för en grupp, där deltagare/medarbetare uppmuntras till att tänka fritt och framåt mot de mål som så snabbt kan komma att förändras. I agil metodik lyfter man den enskilde individens förmåga att ta ansvar och vara flexibel i beslut som snabbt behöver omvärderas eller projekt som plötsligt måste byta riktning. Här tittar man också mycket på metodiken Scrum och i denna kurs lyfter vi fram skillnaden mellan traditionellt ledarskap kontra agilt ledarskap. Hur kan agila metoder maximera nyttan i organisationen och vilka strategiska fördelar kan de ge för en verksamhet? 

Vill du veta mer om denna kurs eller anmäla dig, kontakta jan@campusljungby.se